Viktig informasjon om Koronaviruset

Bytte fastlege


Du kan bytte fastlege ved å ringe tlf: 800 43573 (800 HELSE) eller logg inn med bankID eller Buypass på nettsiden helsenorge.no/bytte-fastlege