Ansatte


Dr. Frode Morken

Spesialist i allmenmedisin

Kontordager: Alle dager.

Dr. Hakon Gjessing

Spesialist i allmenmedisin

Kontordager: Alle dager.

Dr. Herman Munthe-Kaas

Spesialist i allmenmedisin

Kontordager: Alle dager

Dr. Jagroop Kaur

Lege

Dr. Jagroop Kaur er ny fastlege på Tåsenklinikken med en 0-listehjemmel og vil starte opp medio februar.

Dr. Linda Opedal

Lege

Hun vil ta over pasientlisten til Dr. Terje Soltun medio mai.

Dr. Otto Sandsdalen Romfo

Spesialist i allmenmedisin

Kontordager: Alle dager.

Dr. Terje Soltun

Allmenlege / Lege i spesialisering

Dr. Soltun har sluttet og Dr. Vegard Jørandli er midlertidig vikar inntil ny lege er fast ansatt. 

Dr. Tor Christian Hegna

Spesialist i allmenmedisin

Kontordager: Alle dager

Dr. Tore Lenngren

Spesialist i allmenmedisin

Kontordager: Alle dager.

Dr. Vegard Jørandli

Lege ( vikar for Dr. Soltun)

Kontordager: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 

Onsdag: Helsestasjonslege