Alle timebestillinger, resept forespørseler, e-konsultasjoner og andre henvendelser gjøres via helsenorge.no.

Se lenger ned på siden for fraværsregler for både legeerklæring til skole og sykemelding til jobb.

E-konsultasjon: Hvis du sender melding via e-konsultasjon, så vil dette bety at du ønsker en konsultasjon med fastlege uten å møte opp til en fysisk time. Dette koster like mye som en vanlig konsultasjon.

Husk å bestille resepter før fellesferien. Det er ikke lenge til fastlegene går ut i ferie!

Lurer du på når fastlege har ferie? Dette ligger under informasjon i menyen øverst til høyre.

Velkommen til Tåsenklinikken

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

SYKEMELDING/LEGEERKLÆRING VED FRAVÆR FRA JOBB/SKOLE

Det er veldig viktig at du tar kontakt med legekontoret fra samme dag du blir borte fra jobb eller skole. Du kan da enten ringe oss eller sende melding via helsenorge.no. Fastlege har ikke lov til å tilbakedatere sykemelding/legeerklæring dersom du ikke har vært i kontakt med oss fra den første dagen legeerklæring/sykemelding skal gjelde fra.

Sykemelding

Fra 1. juli 2023 endret de reglene for å kunne få sykemelding over e-konsultasjon. Du må nå inn til time for å kunne få sykemelding. Unntak for oppmøte til time er om du trenger forlengelse av sykemelding, har en kronisk sykdom, dersom fastlege kjenner til det fra før (f.eks migrene) eller om det er en unntakstilstand som gjør at du ikke trenger å møte til time, men dette må vurderes av legen.

Fravær fra skole og legeerklæring

Fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. Reglene er tilgjengelig her.

Det er viktig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.

Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

  1. Ta kontakt pr telefon første fraværsdag.
  2. Attester kan ikke tilbakedateres uten at det er dokumentert kontakt. Det betyr at man må kontakte legekontoret den første dagen man er syk.
  3. Ta kontakt når dere er frisk nok til å dra på skolen igjen.
  4. Kostnaden for legeerklæring er 300,-
  5. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noen ukers ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjonstakst kroner 170/224 (spesialist/ikke-spesialist) i tillegg til attestkostnad kroner 300,-

Henvisninger

Du må inn til legetime for å kunne få henvisning. Alle henvisninger krever at du bl.a. blir undersøkt hos legen og at det blir tatt diverse tester m.m. Hvis dette ikke er gjort, vil du risikere at henvisningen blir avvist av spesialisthelsetjenesten. Du kan enkelt bestille time på helsenorge.no.

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til helsesekretærer.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensavaksine blir tilgjengelig i oktober.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI