Bestill time med SMS

Send til 2097:

TÅSEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TÅSEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Informasjon

Prøvesvar

Vanlig rutine er at det ikke gis tilbakemelding på normale prøvesvar. Hvis unormale prøvesvar vil legen kontakte pasienten om dette pr. telefon eller brev, eller ta det opp ved neste konsultasjon.
Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.

 

Betaling
Alle priser for timer, laboratorietjenester, resepter, sykemeldinger, attester, regler for avbestilling m.m. følger avtalen mellom Staten og Legeforeningen; den såkalte Normaltariffen. Denne bestemmer også hvilke beløp som inngår i grunnlaget for Frikort.
Alle legetimer, attester, sykemeldinger m.m. må betales med betalingskort i betalingsterminalen dvs. bankxept (kredittkort er foreløpig ikke mulig). Vi har nå fått betalingsterminal som står på venterommet. All betaling foregår i den. Betaler du med kort kommer det et gebyr på kr. 5.
Om legen tillater bruk av giro, dette må da avtales med legen under konsultasjon, så vil det medføre tilleggsgebyr, også disse ifølge Normaltariffen, til dekning av bl.a.porto, kredittrisiko og merarbeid. Disse tilleggene inngår ikke i grunnlaget for Frikort.

 

Fakturatjenesten
Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort i betalingsterminalen før du forlater legesenteret. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk avtalte tjenester. All fakturering og innkreving adminstreres av Melin Collectors. Hvis du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og kontaktdato for din kontakt med oss, overføres til Melin Collectors og dette gjelder også for pasientene som ikke betaler i betalingsterminalen før de forlater legesenteret.

 

Resepter - Du kan selv sjekke status på dine resepter på "mineresepter.no". Ofte kan du ta ut flere ganger på en resept.
En del enkelt administrativt pasientarbeid som fornyelse av resept på faste medisiner kan gjøres uten ny legekonsultasjon etter avtale med fastlegen. Vær ute i god tid med bestillingen. Vi har minst ett døgns ekspederingstid på bestillinger. Hvis du må ha fornyet resept eller liknende samme dag, må dette gjøres innimellom pasientavtalene og vil bidra til forsinkelser, som vi sliter for å unngå.
De fleste legene har nå åpnet for bestilling av resepter over nett. Husk at dette gjelder kun faste medisiner!
Ordningen med e-resept er innført i hele Norge. Du får eResept i stedet for papirresept uansett hvor du bor i landet.
Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere eResepten din. De fortsetter samtidig å ekspedere papirresepter som er gyldige.
eResept er som en vanlig resept, bare at den blir lagret elektronisk istedenfor at du får den med på et papirark. Resepten kan hentes opp på alle apotek ved hjelp av ditt personnummer.

 

Sykmelding
Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykmeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykmelding.
Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. aktuell sykdom.

legeerklæring vedrørende fravær fra skole
Hvis du har behov for legeerklæring til skolen for fravær grunnet sykdom er det viktig at du tar kontakt med legekontoret fra første dag legeerklæringen skal gjelde. Legene har ikke lov til å tilbakedatere, dersom det ikke er dokumentert i journalen din at du har vært i kontakt med oss den dagen.

 

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

 

Vaksinasjon
Skal du ut og reise.
Avtal tid i god tid før avreise. Enkelte vaksiner skal tas i flere doser med et visst tidsintervall imellom og det tar litt tid etter vaksinasjon før beskyttelse oppnås. Man bør friske opp beskyttelsen mot poliomyelitt og difteri/stivkrampe hvis det er mer enn 10 år siden du sist fikk disse vaksinene. Mange land krever internasjonalt sertifikat for vaksinasjon mot gulfeber ved innreise. Dette blir først gyldig 10 dager etter basisvaksinasjon.
Husk å ta med tidligere vaksinasjonskort.
Nyttig informasjon vedrørende reisevaksinasjon.Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du fhi.no.

 

Frikort 2020
Du får frikortet for egenandelstak 1 automatisk innen tre uker etter at du har betalt over 2460 kroner i egenandeler (2369 kroner i 2019). Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.
Det er nå satt i gang automatisk registrering av hver enkelt pasients innbetaling av egenandeler.
De som passerer frikortgrensen vil automatisk få tilsendt sitt frikort til den adressen som står i folkeregisteret.
Viktig at du informerer oss når du har fått frikort, da dette må registreres manuelt.

 

Henvisninger
Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet!
* Henvisningsordningen skal sørge for at de som trenger å komme til spesialist kommer til spesialistundersøkelse.
* Ordingen sørger for at spesialistene forblir flinke på det spesielle, mens allmennpraktikerene forblir flinke på de vanlige lidelsene og undersøkelsene.
* Du vil alltid få henvisning til spesialist når undersøkelsen viser at slik undersøkelse er nødvendig.
* Noen spesialister har god kapasitet og tar imot pasienter med lidelser som kunne ha blitt undersøkt og behandlet i allmennpraksis. Du kan selvfølgelig ta imot tilbud om time hos en spesialist uten at du har har en lidelse som krever spesialistvurdering. Immidlertid kan du ikke få henvisning for dette. I disse tilfellene er det vanlig at spesialisten tar noe høyere egenandel.
* Hvis du er henvist for en kronisk lidelse, f.eks. til øyelege for grønn stær, gjelder henvisningen så lenge du går til samme spesialist for denne lidelsen. Det er ikke nødvendig med ny årlig henvisning. Skifter du lege må du ha ny henvisning.
* Henvisninger til vanlig rutineundersøkelse hos en spesialist, f.eks. gynekolog, fordi du heller ønsker en undersøkelse hos spesialist enn hos fastlegen, kan du ikke få henvisning for. En slik undersøkelse må du betale for selv.