Viktig informasjon om Koronaviruset

Informasjon


 

Prøvesvar

Vanlig rutine er at det ikke gis tilbakemelding på normale prøvesvar. Hvis unormale prøvesvar vil legen kontakte pasienten om dette pr. telefon eller brev, eller ta opp ved neste konsultasjon.
Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.

 

Betaling

Alle priser for timer, laboratorie, resepter, sykemeldinger, attester, regler for avbestilling osv følger avtalen mellom Staten og Legeforeningen; den såkalte Normaltariffen. Denne bestemmer også hvilke beløp som inngår i grunnlaget for Frikort.

Alle legetimer, attester, sykemeldinger osv må betales kontant eller med betalingskort dvs. bankxept (kredittkort er foreløpig ikke mulig). Vi har nå fått betalingsautomat som står i resepsjonen. All betaling fåregår i den. Betaler du med kort kommer det et gebyr på kr. 5. Ikke ved kontant betaling. Automaten tar ikke større sedler enn 200 kr.

Om legen tillater bruk av giro, dette må da avtales med legen under konsultasjon, så vil det medføre tilleggsgebyr, også disse ifølge Normaltariffen, til dekning av bl.a.porto, kredittrisiko og merarbeid. Disse tilleggene inngår ikke i grunnlaget for Frikort.

FAKTURATJENESTEN
Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk avtalte tjenester. All fakturering og innkreving adminstreres av Melin. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og kontaktdato for din kontakt med oss, overføres til Melin.

 

Resepter

En del enkelt administrativt pasientarbeid som fornyelse av resept på faste medisiner kan gjøres uten ny legekonsultasjon etter avtale med fastlegen. Vær ute i god tid med bestillingen. Vi har minst ett døgns ekspederingstid på bestillinger. Dersom du må ha fornyet resept eller liknende samme dag, må dette gjøres innimellom pasientavtalene og vil bidra til forsinkelser, som vi sliter for å unngå.

De fleste legene har nå åpnet for bestilling av resepter over nett. Husk at dette gjelder kun faste medisiner!
 
Ordningen med e-resept er innført i hele Norge. Du får e-resept i stedet for papirresept uansett hvor du bor i landet.
Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepten din. De fortsetter samtidig å ekspedere papirresepter som er gyldige.

E-resept er som en vanlig resept, bare at den blir lagret elektronisk istedenfor at du får den med på et papirark. Resepten kan hentes opp på alle apotek ved hjelp av ditt personnummer

 

Sykmelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykmeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykmelding.
Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. aktuell sykdom.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

 

Vaksiner

Skal du ut og reise.
Avtal tid i god tid før avreise. Enkelte vaksiner skal tas i flere doser med et visst tidsintervall imellom og det tar litt tid etter vaksinasjon før beskyttelse oppnås. Man bør friske opp beskyttelsen mot poliomyelitt og difteri/stivkrampe hvis det er mer enn 10 år siden du sist fikk disse vaksinene. Mange land krever internasjonalt sertifikat for vaksinasjon mot gulfeber ved innreise. Dette blir først gyldig 10 dager etter basisvaksinasjon.

Husk å ta med tidligere vaksinasjonskort.

Nyttig informasjon vedrørende reisevaksinasjon.Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du her.

 

Frikort 2020

Du vil få frikortet automatisk innen tre uker etter at du har betalt over 2460 kroner i egenandeler (2369 kroner i 2019). Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Det er nå satt i gang automatisk registrering av hver enkelt pasients innbetaling av egenandeler.

De som passerer frikortgrensen vil automatisk få tilsendt sitt frikort til den adressen som står i folkeregisteret.

 

Henvisninger

Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet!

* Henvisningsordningen skal sørge for at de som trenger å komme til spesialist kommer til spesialistundersøkelse.

* Ordingen sørger for at spesialistene forblir flinke på det spesielle, mens allmennpraktikerene forblir flinke på de vanlige lidelsene og undersøkelsene.

* Du vil alltid få henvisning til spesialist når undersøkelsen viser at slik undersøkelse er nødvendig.

* Noen spesialister har god kapasitet og tar imot pasienter med lidelser som kunne ha blitt undersøkt og behandlet i allmennpraksis. Du kan selvfølgelig ta imot tilbud om time hos en spesialist uten at du har har en lidelse som krever spesialistvurdering. Immidlertid kan du ikke få henvisning for dette. I disse tilfellene er det vanlig at spesialisten tar noe høyere egenandel.

* Hvis du er henvist for en kronisk lidelse, f.eks. til øyelege for grønn stær, gjelder henvisningen så lenge du går til samme spesialist for denne lidelsen. Det er ikke nødvendig med ny årlig henvisning. Skifter du lege må du ha ny henvisning.

* Henvisninger til vanlig rutineundersøkelse hos en spesialist, f.eks. gynekolog, fordi du heller ønsker en undersøkelse hos spesialist enn hos fastlegen, kan du ikke få henvisning for. En slik undersøkelse må du betale for selv.