Borte fra jobb eller skole grunnet sykdom

Det er veldig viktig at du tar kontakt med legekontoret fra samme dag du blir borte fra jobb eller skole. Du kan da enten ringe oss eller sende melding via helsenorge.no. Fastlege har ikke lov til å tilbakedatere sykemelding/legeerklæring dersom du ikke har vært i kontakt med oss fra den første dagen legeerklæring/sykemelding skal gjelde fra.

Fra 1. juli 2023 endret de reglene for å kunne få sykemelding over e-konsultasjon. Du må nå inn til time for å kunne få sykemelding. Unntak for oppmøte til time er om du trenger forlengelse av sykemelding, har en kronisk sykdom, dersom fastlege kjenner til det fra før (f.eks migrene) eller om det er en unntakstilstand som gjør at du ikke trenger å møte til time, men dette må vurderes av legen.